0212 211 1616                            
Bayinin Ve Franchise Marka Kullanım Hakkı

Bayinin Ve Franchise Marka Kullanım Hakkı

17 Aralık 2019 Paylaşan: Kategori: Bilgi Merkezi Yorum yok.

Bayinin ve Franchise marka kullanım hakkı, bayilik ve Franchising başlangıçta iki aynı kavram olarak görünse de ikisi arasında hak ve sorumluluklar /yetki açısından bir takım farklar vardır. Öncelikle belirtmek gerekirse Franchise marka kullanım hakkı sunarken acentelik ve bayilik sözleşmeleri marka kullanım hakkını sunmamaktadır. Bu sebeple bayilik olarak sözleşmede aksine bir hüküm olmadığı sürece bayilik veren şirketin unvanının, logosunun ve markasının kullanımı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde Marka Hakkına Tecavüz Suçunu oluşturacaktır. Kanunun 30. Maddesinde bu suça ilişkin hükümler düzenlenmiştir;

Madde 30 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

– Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
– 
Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
– 
Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
– 
Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
– 
Marka Hakkına Tecavüze Konu Fiiller de yine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 29. Maddesinde sayılmıştır;

Madde 29 Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller

– Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
– Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
– Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Kanunun 7. Maddesinde belirtilen hallerden bazıları;

– İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
– 
İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
– 
İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
– 
İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
– 
İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
– 
İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

Bayilik – Faturada Esas Şirkete Ait Logo Ve İsim Kullanılması Kapsamı Ve Cezai Sorumluluğu

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olan belgeler; kimlik, adres, vergi numarası, miktar, fiyat gibi bilgilerin yanıltıcı şekilde hatalı olarak düzenlenmesi ile oluşmaktadır. Bayiliğin ana şirkete ait unvan ve logoyu faturalarında kullanması şekil bakımından düzgün bir fatura olsa dahi muhteviyatı açısından hizmet sunulan 3. Kişilerce kimlikte yanılgıya sebebiyet vereceğinden muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir.

Bu belgelere ilişkin cezai sorumluluk 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 359. Maddesinin a bendinin 2. Bölümünde: “Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.” Bayinin Ve Franchise Marka Kullanım Hakkı gibi içeriklerimize Google ile sitemizden ulaşabilirsiniz.

Franchise Devir Edilir Mi?

Franchise Devir Edilir Mi?, Bayiler, işletmeleri aracılığıyla ürün veya hizmet satarken bayi markasını kullanabilirler. Franchise’lar, işletmeleri aracılığıyla ürün veya hizmet satmak için bayi markasını da kullanabilirler.

Marka Almak Zorunlu Mu?

Marka Almak Zorunlu Mu?, Pek çok insan, en iyi seçim olmayabileceğini düşündükleri için bir marka adı satın almakta tereddüt eder. Bazı insanlar, ürünün farklı markalarda aynı olma olasılığı daha yüksek olduğundan, bir marka adı satın almanın zorunlu olduğunu düşünebilir. Bu bazı durumlarda doğru olsa da, her zaman böyle değildir. Birçok farklı türde marka ve ürün mevcuttur, bu nedenle ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize uygun olanı seçmek önemlidir.

Tescilli Marka Kiralanır Mı?

Tescilli Marka Kiralanır Mı?, Bir ticari marka kiralandığında, aslında kiracıya ait değildir. Bunun yerine marka, markayı bir şekilde kullanmaları karşılığında kiracıya “kiralanır”. Bu, münhasır kullanım, izinsiz kullanım veya sadece belirli bir ürün veya hizmete erişim sağlama şeklinde olabilir. Çeşitli kiralama türleri vardır ve her birinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. İşte üç farklı kiralama türüne bir bakış: Telif Hakkı Kiralama, Patent Kiralama ve Ticari Marka Kiralama.
Telif Hakkı KiralamaTelif hakkı kiralamaları genellikle artık kullanılmayan ancak yine de korunması gereken telif hakkıyla korunan eserlerle ilgilidir. Kiracı, telif hakkıyla korunan çalışmanın belirli bir süre, genellikle birkaç yıl boyunca münhasır kullanımına sahip olur.


Bizi Arayın