0212 211 1616                            
Buluş Yapan Çalışana Ödeme

Buluş Yapan Çalışana Ödeme

17 Aralık 2019 Paylaşan: Kategori: Bilgi Merkezi Yorum yok.

Buluş Yapan Çalışana Ödeme, Çalıştığı kurumda buluş yapan personel, buluştan elde edilen kazanç dikkate alınarak hesaplanacak miktarda ödeme alacak. Çalıştığı kurumda buluş yapanlara, buluştan elde edilen kazanca göre asgari ücret baz alınarak hesaplanacak miktarda ödeme yapılacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan, “Çalışan Buluşlarına, Yüksek öğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik”, Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, çalışanların buluşlarıyla ilgili bedel tarifesi, uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü, yüksek öğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlarla kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, çalışan kişi hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeden işverene bildirecek. İşveren de söz konusu buluşu kaydedecek. Bildirimde bulunmayan çalışan, işveren aleyhine doğan zararlardan sorumlu olacak. İşverene bildirimde bulunmadan patent başvurusu yapılması halinde, başvuru sahibine karşı dava açılabilecek.

İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talebinde bulunabilecek. İşverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talep etmesi halinde, bildirimin çalışana ulaştığı tarih itibarıyla buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olacak.

Bu durumda çalışan, işverenden buluştan faydalanma karşılığı olarak bedel isteyebilecek. İşveren, tam hak talep ederse, buluşu yapana 2 ay içinde teşvik ödülü de verecek. Teşvik ödülü, net asgari ücret miktarından az olamayacak. İşveren, buluşu kullanmak üzere kısmi hak talebinde de bulunabilecek. Bu durumda hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanacak. İşveren, kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilecek.

Buluşa ilişkin bedelin belirlenmesinde, ekonomik değeri, çalışanın işletmedeki görevi ve işletmenin hizmet buluşunun gerçekleştirilmesindeki katkısı dikkate alınacak. Tarafların anlaşamamaları halinde uyuşmazlık tahkim yoluyla çözümlenecek.

Asgari Ücret Baz Alınarak Hesaplanacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan elde edilen net gelirin üçte birinden az olamayacak ancak buluş konusunun kamu kurum ve kuruluşunun kendisi tarafından kullanılması halinde ödenecek bedel, bir defaya mahsus olmak üzere bedelin ödendiği ay için çalışana ödenen net ücretin 10 katından fazla olamayacak. Buluştan elde edilen net gelir, buluşun gerçekleştirildiği çalışma için yapılan her türlü gider, buluştan elde edilen gelirden düşülerek hesaplanacak.

Çalışanın buluştan elde edeceği gelir, buluştan sağlanan kazancın, net asgari ücret miktarının kaç katı olduğuna göre yönetmelikte yer alan katsayıyla çarpımı sonucu elde edilecek. Buna göre, asgari ücretin bin ya da 150 bin katına kadar farklı katsayılar baz alınacak.
Buluştan elde edilen kazancın, asgari ücretin net miktarının 150 bin katını aşan miktarı için işverenin bedel ödeme zorunluluğu olmayacak. Buluş Yapan Çalışana Ödeme içeriklerimiz için sitemizi Google ile takip edin.

Işverenin Işyerinde çalışmakta Olan Işçinin Işi Ile Ilgili Bir Buluş Gerçekleştirmesi Durumunda Bu Buluş üzerinde Kimin Söz Hakkına Sahip Olması Gerekir?

Işverenin Işyerinde çalışmakta Olan Işçinin Işi Ile Ilgili Bir Buluş Gerçekleştirmesi Durumunda Bu Buluş üzerinde Kimin Söz Hakkına Sahip Olması Gerekir?, Buluşlar, işletmelerin ve ekonominin can damarıdır. Yeni ürünler veya hizmetler sağlayabilir veya tüketicilere para kazandırabilirler. mucide öde, işletmeleri ve bireyleri buluşu tanımaya ve ödüllendirmeye teşvik eden bir kampanyadır. Bunu yapmanın, nakit ödemeler, patentler veya telif ücretleri dahil olmak üzere birkaç yolu vardır.

Bir Buluş üzerinde Buluş Sahibine Devlet Tarafından Verilen Hakka Ne Ad Verilir?

Bir Buluş üzerinde Buluş Sahibine Devlet Tarafından Verilen Hakka Ne Ad Verilir?, Bir buluş, bir bireyin zihninin bir yaratımıdır. Bir buluşta buluş sahibine taraf olan devlet, onu buluş sahibine veren devlettir. Taraf devletin buluş sahibine buluşunu kullanma ve kazanç elde etme hakkı verebilmesi için buluştan tatmin olması gerekir. Yeniliğin nasıl kullanılacağına veya başkalarının haklarını ihlal edip etmeyeceğine dair herhangi bir endişe varsa, taraf devlet değişiklik veya geri bildirim isteyebilir.

Hizmet Buluşu Ne Demek?

Hizmet Buluşu Ne Demek?, hizmet buluşu ne demek? Teknoloji endüstrisinde, şirketlerin müşteri hizmetleri sağlamaları için yeni veya geliştirilmiş bir yolu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu, çevrimiçi veya telefon etkileşimleri yoluyla yapılabilir.

Buluş Sahibi Kimdir?

Buluş Sahibi Kimdir?, Mucitler, ürün veya hizmetler için yeni fikirler bulan kişilerdir. Mucitler, ürün ve Hizmetlerin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Genellikle mevcut ürün ve hizmetleri iyileştirmek için yaratıcı yollar bulmaları gerekir.


Bizi Arayın