0212 211 1616                            

Marka Red Nedenleri

17 Aralık 2019 Paylaşan: Kategori: Bilgi Merkezi Yorum yok.
 

 Tescil ettirmek için müracaat edilmiş veya tescil edilmiş bir markanın sahibinin üzerine, tescil ettirilmek istenen marka bazı hallerde tescil edilmez.
Bunlar, Aynı ya da aynı çeşitteki ürün veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceden tescil müracaatı yapılmış bir marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar..

* Tescilli olan ‘kraft’ markası bulunduğu sınıfta aynı ad ile alınamaz ve başvurusu yapılırsa direk ret olur. Alınacak marka yakın benzeri olması durumunda da ret olur. Örneğin ‘crafter’ olarak az farklılıkla başvurulduğunda ayırt edilemez benzerlikte olduğu için ret olur.
Ticaret sahasında herkesçe kullanılan veya belirle bir meslek, ticaret ya de sanat grubuna ait olanları ayırmaya yarayan işaret ve isimleri münhasıran ya da temel öğe olarak içeren markalar..

*Örneğin ‘çilingir’ ‘kuyumcu’ ‘ahşapçı’ ‘gözlükçü’ gibi benzeri genel ibare markalar alınamaz. Ancak bu kelimelere özel ekler getirilerek marka alınabilir. ‘Kuyumcu Mehmet’ ya da ‘Çilingir Ali’ gibi.
Ürün ya da hizmetin nitelik, kalite ya da imalat yeri, coğrafi yeri gibi konularda toplumu yanılgıya
düşürecek markalar..
*Örneğin ‘maraş dondurması’ olarak başvuru yapılırsa marka ret olur.
Toplumu ilgilendiren tarihi, kültürel değerler açısından topluma mal olmuş ve ilgili kurumlardan tescil müsaadesi vermediği diğer arma, amblem ve nişanları içeren markalar..
*Örneğin ‘anıtkabir’ topluma mal olmuş bir yer olduğu için marka olarak alınamaz.
Dini değer ve sembolleri içeren markalar..
*Örneğin; namaz, oruç başvuru ret olur. Dini önderlere ait isimler ve adları da tek başına marka olarak alınamaz.
Cins, çeşit, nitelik, kalite, miktar, coğrafi yer gösteren ya da ürünlerin imal edildiği, hizmetlerin verildiği zamanı bildiren ya da ürün ve hizmetlerin başka ayırt edici niteliklerini
gösteren işaret ve isimlendirmeleri münhasırsan veya temel öğe olarak içeren markalar..
* Bu alanda detay oldukça fazladır. yeşil çavdar, otopazarı, şeker vb. tek adlar ile marka alınamaz.
Kamu düzen, genel adaba ve ahlaka aykırı markalar..
*Örneğin; Küfür sözcükleri, Defol vb.
*Kişi ve toplum özeli ile ilgili müstehcen adlar, isimler ya da küfür içeren marka başvuruları red olur.

Buradaki konular genel ana başlıklardır. Her marka kendi sınıflarında ve alanında daha ayrıntılı olarak uygunluk durumuna bakılma ihtiyacı olabilir.
Marka olabilme az da olsa benzerlik ve taklit değil farklılık ve özgünlük getirmelidir.​


Bizi Arayın