0212 211 1616                            

                       PATENT BAŞVURUSU

Bir buluşa dair patent belgesi alınabilmesi için patent başvurusu yapılması gereklidir. Patent başvurusu Türkiye’de patent belgesi vermeye yetkisi bulunan tek kurum olan Türk Patent ve Marka Kurumu’ na yapılmaktadır.

Başvuru öncesinde araştırma yapılması, buluş sahibi açısından son derece önem arz eder. Çünkü araştırma sonunda buluşa dair bazı değişiklikler yapabilme fırsatı elde edilir. Patent başvurusu öncesinde yapılması önerilen patent araştırma işlemi Acar Patent olarak sunduğumuz hizmetler arasında yer almaktadır. Sorgulama neticesinde benzer buluşlar, benzer yöntemleri görüp bu sayede buluşun patent almaya uygun olup olmadığı gibi bilgiler edinebilirsiniz.

Patent/Faydalı model, buluş sahibinin Türk Patent Kurumu’na yapacağı usulüne uygun başvuru ile alınır. Patent başvurularında tarifnamenin, istemlerin ve özetin hazırlanması yanında başvuru için ayrı bir bilgi ve deneyim gerektirir. Buluşu tam olarak yansıtan bir niteliğe sahip belge hazırlama çalışmaları ve müvekkillerine ihtiyaçları olan teknik destek ve danışmanlık hizmeti konusunda da firmamızın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

 

Patenti Alınabilen Buluşlar Hangi Özelliklere Sahip Olmalı ?

Öncelikle aranan kriter buluşun yeni olmasıdır. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yeni olması öncelikli koşuldur. Örneğin buluşu yapılmış bir aygıt üzerinde küçük bir kaç tasarım değişikliği yapılarak yeniden patent kapsamına almak mümkün olmaz. Çünkü Türk Patent ve Marka Kurumu kriterlerine göre buluşta mevcut olan teknik durumun aşılmış olması da gerekmektedir. Herhangi bir dalda sanayiye uygulanabilir bir nitelik taşıması kurum tarafından aranan bir diğer özelliktir. Sanayiye uygulanamayan bir buluş patent kapsamına alınamaz.

 

Patent Başvuruları Nereye Yapılır?

– Türk Patent ve Marka Kurumu – TÜRKPATENT(Ulusal başvuru)
– Avrupa Patent Ofisi – EPO
– Patent İşbirliği Anlaşması – PCT

Her patent ya da faydalı model, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Başka ülkelerde de koruma isteniyorsa koruma istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Patent Başvurusunda Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu
 2. Buluşunuzu anlatan özet
 3. Buluşun açıklandığı tarifname
 4. İstem ya da istemler ile atıf yapılan fotoğraflar
 5. Patent Tescili ile korunması talep edilen geliştirmenin unsur ya da unsurlarını barındıran istem ya da istemler
 6. Vekaletname
 7. Tarifname Metni

Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve Uygulama Yönetmenliğine uygun tarifname, istemler ve varsa teknik resimlerin olduğu usulüne uygun patent başvuru formu ile TÜRKPATENT’ e başvuru yapılır.  TÜRKPATENT başvuru aldıktan sonra öncelikle şekli inceleme yapmaktadır. Ve daha sonra gereken süreçler başlatılır.

PATENT BAŞVURUSU

Bir buluşa dair patent belgesi alınabilmesi için patent başvurusu yapılması gereklidir. Patent başvurusu Türkiye’de patent belgesi vermeye yetkisi bulunan tek kurum olan Türk Patent ve Marka Kurumu’ na yapılmaktadır.

Başvuru öncesinde araştırma yapılması, buluş sahibi açısından son derece önem arz eder. Çünkü araştırma sonunda buluşa dair bazı değişiklikler yapabilme fırsatı elde edilir. Patent başvurusu öncesinde yapılması önerilen patent araştırma işlemi Acar Patent olarak sunduğumuz hizmetler arasında yer almaktadır. Sorgulama neticesinde benzer buluşlar, benzer yöntemleri görüp bu sayede buluşun patent almaya uygun olup olmadığı gibi bilgiler edinebilirsiniz.

Patent/Faydalı model, buluş sahibinin Türk Patent Kurumu’na yapacağı usulüne uygun başvuru ile alınır. Patent başvurularında tarifnamenin, istemlerin ve özetin hazırlanması yanında başvuru için ayrı bir bilgi ve deneyim gerektirir. Buluşu tam olarak yansıtan bir niteliğe sahip belge hazırlama çalışmaları ve müvekkillerine ihtiyaçları olan teknik destek ve danışmanlık hizmeti konusunda da firmamızın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

 

Patenti Alınabilen Buluşlar Hangi Özelliklere Sahip Olmalı ?

Öncelikle aranan kriter buluşun yeni olmasıdır. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yeni olması öncelikli koşuldur. Örneğin buluşu yapılmış bir aygıt üzerinde küçük bir kaç tasarım değişikliği yapılarak yeniden patent kapsamına almak mümkün olmaz. Çünkü Türk Patent ve Marka Kurumu kriterlerine göre buluşta mevcut olan teknik durumun aşılmış olması da gerekmektedir. Herhangi bir dalda sanayiye uygulanabilir bir nitelik taşıması kurum tarafından aranan bir diğer özelliktir. Sanayiye uygulanamayan bir buluş patent kapsamına alınamaz.

 

Patent Başvuruları Nereye Yapılır?

– Türk Patent ve Marka Kurumu – TÜRKPATENT(Ulusal başvuru)
– Avrupa Patent Ofisi – EPO
– Patent İşbirliği Anlaşması – PCT

Her patent ya da faydalı model, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Başka ülkelerde de koruma isteniyorsa koruma istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Patent Başvurusunda Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu
 2. Buluşunuzu anlatan özet
 3. Buluşun açıklandığı tarifname
 4. İstem ya da istemler ile atıf yapılan fotoğraflar
 5. Patent Tescili ile korunması talep edilen geliştirmenin unsur ya da unsurlarını barındıran istem ya da istemler
 6. Vekaletname
 7. Tarifname Metni

Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve Uygulama Yönetmenliğine uygun tarifname, istemler ve varsa teknik resimlerin olduğu usulüne uygun patent başvuru formu ile TÜRKPATENT’ e başvuru yapılır.  TÜRKPATENT başvuru aldıktan sonra öncelikle şekli inceleme yapmaktadır. Ve daha sonra gereken süreçler başlatılır.

Bizi Arayın