0212 211 1616                            

PATENT İTİRAZ KARŞI GÖRÜŞ

Patent başvuruları TÜRKPATENT Kurumu resmi bülteninde yayınlandıktan sonra üçüncü kişilere 6 aylık itiraz hakkı tanınmaktadır. Faydalı model yayınlarında itiraz süresi 3 ay olmaktadır.

Söz konusu buluşun patentlenebilir kriterlerine aykırı olduğu, bilinen durumu aşmadığı, sanayiye uygulanabilir olmadığı ya da buluşun yeni olmadığı gibi hususlarda itirazlar yapılabilir. Eğer itiraz edilecek faydalı model ise buluş basamağı kriteri olmayacaktır. Başvuru sahibi itiraz gelmesi durumunda karşı görüş bildiriminde bulunur. Bu durum patent/faydalı model itiraz karşı görüş olarak adlandırılır.

Başvuru sahibi karşı görüş bildirimine ek olarak itiraz konusunu çürütecek nitelikle kanıtlar da bildirebilir. Bu durumda TÜRKPATENT kanıtları da dikkate alarak başvuru kararını belirleyecektir.

Patent/Faydalı Model Karşı Görüş Bildirme hizmetlerimizden yararlanabilmek için bize ulaşınız.

Bizi Arayın