0212 211 1616                            

PATENT İTİRAZ

Bir buluşun patentini almak için TÜRKPATENT kurumuna başvuru yapılması gereklidir. Başvurular TÜRKPATENT’İN  her ay yayınlanan resmi patent bülteninde yer alır ve bu sayede kamuoyuna duyurulmuş olur. Yayınlanan buluşlara itiraz etme hakkı bulunur. Bu itiraz yöntemi patent itiraz olarak adlandırılır.

Patent itiraz hakkı başvurunun bültende yayınlanmasından sonra 6 aydır. Faydalı model yayınlarında itiraz süresi 3 ay olmaktadır. Geçerli zaman geçtikte sonra yapılan itirazlar TÜRKPATENT tarafından işleme alınmamaktadır. Ancak itirazın dikkate alınması için belirli kriterlere uygun olması da gerekmektedir. Örneğin; buluşa dair başvuru yapılmadan önce aslında bilinen bir teknik olduğu ya da buluşun üzerinde başka birinin hak taleplerinin olduğu gibi durumların geçerli olması gibi.

İtirazın yapılmasından sonra başvuru sahibine 3 ay süre verilir. Bu süre içerisinde başvuru sahibi karşı görüşleri ile delillerini sunabilir ya da buluşuna dair talepleri ile tarifnamesinde revizyona gidebilir. Ayrıca buluş sahibi eğer isterse mahkemeye başvuru yapabilir.

 

Patent İtiraz İşlemlerinde Neler İstenir?

– İtirazı destekleyecek nitelikte teknik alanda geçerli olabilecek kanıtlar
– İtiraz yapılacak buluşun tekniğinin “bilinen durumu aşmadığı” ya da “sanayiye uygulanabilir kriterlerine aykırı olduğu” hususuna dair bilgiler
– İtiraz yapılacak buluş için başvuruda sunulan tarifnamenin patent yönetmeliğine uygun olmadığına dair bilgiler

Bizi Arayın