0212 211 1616                            

PATENT LİSANS

Sınai mülkiyet haklarının ya da fikir haklarının belirli koşullar kapsamında ve bir ücret karşılığında satılması işlemi lisans olarak adlandırılır. Patent sahibi olan kişi ya da kurumların lisanslama sözleşmesi kapsamında ve noter huzurunda sözleşmeyi imzalamaları ve TÜRKPATENT Kurumu sicil kayıtlarına söz konusu işlemin dahil edilmesi ise patent lisans olarak adlandırılır. Bir anlamda patent ile elde edilen hakların kullanımına yönelik bir sözleşme olduğu söylenebilmektedir.
Patent devri için patent sahibi ile devralacak kişi ya da kurum arasında bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Ardından patent siciline kayıt yapılır ve patent devri gerçekleşmiş olur.

 

Patent Lisanslama İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

– Noter tarafından onaylanmış lisans sözleşmesi
– Lisans alanına dair tüm resmi evraklar
– Lisans ücretinin ödendiğine dair dekont
– Vekaletname

 

Bizi Arayın