0212 211 1616                            

Patent Nasıl Alınır?

– Türk Patent ve Marka Kurumu’na uygun formatta dosya düzenlenerek başvuru yapılması

-Başvurusu yapılan dosyanın şekli incelemeden geçmesi
– Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilmesi
– Araştırma raporunun yayınlanması
– Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu verilmesi

-6 ay içerisinde itiraza açık olması
– Olumlu olması halinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi verilmesi

Faydalı Model Nasıl Alınır?

– Türk Patent ve Marka Kurumu’na uygun formatta dosya düzenlenerek başvuru yapılması

-Başvurusu yapılan dosyanın şekli incelemeden geçmesi
– Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilmesi
– Araştırma raporunun yayınlanması

– 3 ay içerisinde 3. Kişi görüşler/itiraz/düzeltme

– Araştırma raporu itiraz/ görüş değerlendirme
– Olumlu olması halinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi verilmesi

Patent veya faydalı model alma aşamalarında en önemli olanı başvuru aşamasıdır. Öncelikle buluşun hangi kapsamda koruma altına alınması istendiğine karar verilmesi gerekmektedir. Eğer yalnızca ülkemizde geçerli bir koruma talebi varsa bunun için belge verme yetkisi olan Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılması gerekmektedir. Uluslararası koruma talepleri ise Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında gerçekleştirilmektedir. Avrupa’nın bazı ülkelerinde ya da tüm ülkelerinde koruma talebinde bulunulacaksa Avrupa Patent Ofisi’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

Patent veya Faydalı Model Başvurusu Nereye Yapılır?

Türk Patent ve Marka Kurumu: Sadece Türkiye’de geçerli patent  veya faydalı model belgesi verilir. Başvurudan 12 ay sonra uluslararası patent başvurusu yapılabilmesi için öncelik (rüçhan) hakkına da sahip olunur.

Avrupa Patent Ofisi (EPO): Avrupa ülkelerinden biri ya da birkaç için patent veya faydalı model alınmak istendiğinde başvuru EPO’ya yapılmalıdır. Buluş sahibi buluşunun korunmasını istediği ülkeleri seçer.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT): Taraf olan ülkelerde başvuru yapılabilmesi için öncelikle PCT nezdinde WİPO’ya başvurulması gerekir. Çoklu ulusal patent veya faydalı model belgesi almayı sağlar ve tek belge ile çok sayıda ülkede geçerli bir koruma elde edilir.

Ulusal patent veya faydalı model belgesi taleplerinde başvuru yapıldıktan sonra 15 ay sonra ermeden araştırma talebinde bulunulması gereklidir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından inceleme yapılmasından sonra patent veya faydalı model araştırma raporu verilir. Bu rapor Türk Patent ve Marka Kurumu resmi bülteninde de yayınlanarak kamuoyuna ilan edilmiş olunur.

Patent belgesi için araştırma rapor bildiriminden sonraki 3 ay içerisinde inceleme talebi yapılır. İnceleme raporunun olumsuz olması halinde 3 kez değişiklik yapılabilme hakkı verilir. Raporun olumlu olması halinde belge kararı çıkarak yayınlanmaktadır. 6 ay içinde itiraz edilmediği taktirde patent belgesi verilir.

Faydalı model belgesi için araştırma rapor bildiriminden sonraki 3 ay içerisinde 3. Kişi görüşler/ itiraz/ düzeltme yapılabilir. Araştırma raporunun ititraz/ görüş değerlendirmesi olumlu olması sonucunda faydalı model belgesi verilir.

 

Patentlerin ve Faydalı Modellerin Koruma Süreleri

 

Başvuru tarihinden başlamak üzere, patentin koruma süresi yirmi yıl, faydalı modelin koruma süresi on yıldır. Bu süreler uzatılamaz.

.

Patent ve Faydalı Model Başvurularında Vekilliğin Önemi

Patent veya faydalı model belgesi almak için gerçekleştirilen tüm bu işlemler 1 yıldan 4 yıla kadar uzayabilen bir süreci gerektirir. Bu süreçte hak kayıplarına uğramamak, zaman kaybetmemek ve başvurunun reddedilme olasılıklarını gidermek adına sektörde deneyim ve bilgi sahibi olan firmamıza vekillik verebilirsiniz. Sürecin sizin adınıza takibi yapılacaktır.

 

Bizi Arayın