0212 211 1616                            
Patent Başvurusu İçin Uzmandan Yardım Almanın Önemi

Patent Nedir? – Patent Alma Yolları

8 Temmuz 2021 Paylaşan: Kategori: Bilgi Merkezi Yorum yok.

Patent Nedir?

Patent nedir sorusunun cevabı; herhangi bir buluşun doğrulanmasını onaylan belgedir. En büyük etkisi sanayinin gelişmesi sonrasında olmuştur. Seri bir şekilde üretimi gerçekleşecek bir ürünün yalnızca ilk üreticisi tarafınca, belirli kalıplara uygun bir şekilde oluşturulması ve buluşun hırsızlık ya da taklitten korunabilmesi adına patent gerekli olarak görülmüştür. Patent kelimesinin geliş yeri ise İngilizce’dir.

Patent kavramının hakları, genellikle bir buluşun sonucu olan ürünler ile sınırlı kalmaktadır. Patent aynı zamanda sanayi mülkiyet haklarından birisidir. Seri olarak üretilecek ürünlerin yalnızca ilk üreticisi tarafından belirli uygun standartlarda olacak şekilde üretilme hakkını temsil eder.

Patent, aynı zamanda buluşun hırsızlık ve taklitten korunmasına olanak sağlar. Patent hakkı genel olarak her ülkenin kendi sınırları içerisinde geçerlidir. Patent sahibi, üreteceği ürünü bitirmiş ve diğer ülkeler için patent hakkını istiyor ise, bu ülkelerin her birine ayrı olarak başvurmalıdır.

Bunun dışında belirli başlı ülkeler kendinden hariç diğer bir ülkeden elde edilen patent hakkını, belirli koşullar üzerinde değerlendirerek kendi ülkesi içerisinde uygulanmasına olanak sağlar. Beynelmilel patent ise geçerli değildir.

Patent yasasının temel amacı buluş, inovasyon ve yaratıcı içerikleri teşvik etmek için gerekli bulunan korumayı geçerli kılmak ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide işlenir hale getirmeyi sağlamaktır.

Sağlanan patentlerin sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerleme temin edilmektedir. Gelişmiş ülkeler içerisinde sanayi alanında oldukça fazla sayıda verilen patent bu görüşün doğruluğunu bizlere kanıtlamaktadır.

Patent hakkı 15. Yüzyıl ile İtalya’da etkisini göstermeye başladı. Yaklaşık 200 yıl içinde Avrupa ülkelerine de hız kesmeden yayılmayı başardı. Resmi patent tescili ise 1790 yılları içerisinde ABD’de ve 1791 yılında da Fransa’da başladı.

Sonraki senelerde pek çok ülkede patent yasaları yürürlüğe girdi. Fakat tüm bunların yanı sıra, buluşa patent verilirken bazı net koşullar sunuldu. Patent, özünde bir tür kişisel mülktür. Patent sahibi, ürettiği ürünlerin başkaları tarafından üretilmesini, kullanılmasını ve satılmasını engelleme hakkına sahiptir.

Patent Nedir – Patent Alma Yolları

Patent hakkını almanın ilk aşaması, buluşu yapan kişilerin Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru hakkını gerçekleştirerek, patent araştırması yapmasıdır. Herhangi bir buluş mevcut bir patente, yeni bir özellik eklerse ya da onlardan ciddi farklılıklar ile ayrılma durumu söz konusu olur ise reddedilme olasılığı azalır.

Patent için gerekenler şunlardır; müracaat dilekçesi(1 kopya), buluşun patentle korunacak unsurlarını kapsayan talepler(3 kopya), buluşun konusunu açıklayan açıklama(3 kopya), talebin fotoğrafları(3 kopya), Özet (3 kopya) ve açıklama.

Sözlükte” Patent ” Kelimesinin Anlamı

Bir buluşun ya da bu buluşu uygulama alanında kullanma hakkının birine ait olduğunu gösteren bir belge olarak tanımlar. İkinci anlam olarak; bir durumu ya da bir işi sadece kendi yetkisi altında görmektir. Üçüncü anlamı; Vatandaşlık belgesi.

Patent Kelimesinin İngilizcesi

Herhangi bir buluş ya da tasarım için münhasır hak; bir patentle korunan buluş ya da tasarım. Google üzerinden sitemize rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.


Leave a Comment

Bizi Arayın