0212 211 1616                            
Patent Almak İçin Bir Uzmana Danışmak Gerekir Mi

Patent Nedir Ne Anlama Gelir

23 Temmuz 2021 Paylaşan: Kategori: Bilgi Merkezi Yorum yok.

Patent nedir ne anlama gelir sorusuna hep beraber bakalım. sürecinde herhangi bir gerçekleştirilen buluş parlak bir fikir ya da dikkat çekici bir marka adı belirlendiyse, en kısa sürede buluşunuzun patentini alabilir ve tüm haklarını elinizde bulundurabilirsiniz. Buluşlar ve haklar patentlerle korunmaktadır.

Bunun ile birlikte patentin amacına değinecek olur isek, buluşları teşvik etmek, mucidi ödüllendirmek, yapılan araştırma ve çalışmaları açıklayarak bilgi yaymak ve bu bilgi birikiminden tüm insanlığa fayda, yarar durumu sağlamaktır. Türkiye’deki gerçekleşen patent başvuruları hakkında detaylı bilgileri sizlere sunacağız.

Patent Ne Anlama Geliyor?

Patent kelimesi, Latincede anlamı açık bırakmak manasına gelen pateden kelimesinden türetilmiştir. Kamu gözetim için bir ürünü mevcut ve açık yapma anlamını taşıyor. İnsan çabası ile keşfedilen icatların ya da ürünlerin sahibine bu ürünü üretme, kullanma, satma hakkı veren ve bu hakkı elinde tutmasına olanak sağlayan bir belgedir.

Buluşu resmi şekilde belgeleyen ve buluş sahibine izin veren fotoğraflı belgelerdir. Sanayi mülkiyet haklarından biri patent belgeleridir. Yeni yöntemleri, sorun çözme metotları veya ürün geliştirme yöntemlerine icat denir. Patent, buluşların yasal olarak sertifikalandırılması sürecidir.

Patentin Amacı Tam Olarak Nedir?

Buluş içeriklerini teşvik etmek ve sektörde ilerleme kaydedebilmek adına yapılan buluşlar patentler aracılığı ile muhafıza edilmektedir. Patentler için geliştirilen kanun ve sistemlerin amacı ise, buluş yapımını teşvik etmek, yenilikçi ve girişimci insanları destekleyerek faaliyetlerin gelişmesini sağlamak ve hızlandırmaktır. Bunun dışında patentte, bu ürünlerin ve fikirlerin tüm haklarını buluşu yapan kişi lehine korumak amaçlanmıştır.

Bir Patent Tarafından Hangi Haklar Elde Edilir?

Herhangi bir ürün için bir patent alındığında, patent sahibi bu ürüne ilişkin tüm haklara sahip olur. Patentli ürünü üreten taraf, ürünün başkaları tarafından kullanılmasını, üretilmesini ve satılmasını önleyebilir.

Bunun dışında patentli bir ürünün üretimini ve kullanımını lisans yolu ile herhangi bir kişiye aktarma olanağı vardır. Patentli ürünü kullanan ya da haklarını devreden kişiden bir imtiyaz ve bazı hükümler alır. Buluşu herhangi bir izin olmaksızın kullanan kişi ya da kurumlara karşı yasal yollara başvurulur.

patent
patent

Patentin Tarihçesi

Patent başvurusu öncelikle 15. Yüzyılda yapıldı. 15. Yüzyılda İtalya’da başladı. İlk patent tescili 1790’da ABD’de yapıldı. Daha sonra, 1791’de Fransa’da patent tescili uygulaması başladı. Patent, 19. Yüzyıldan beri pek çok ülkeye yayılmıştır. Patentlerin ortaya çıkış sebebi ise sanayileşmenin genişlemesiyle beraber yeni ürünlerin kullanım haklarına duyulan ihtiyacın bir sonucudur.

Patent Verilmeyen Alanlar

Bazı bölümlerde patent başvuruları ve sertifikalar verilimi söz konusu olmaz. Bu alanlardan bazıları şunlardır;

Keşifler, Edebiyat ve sanat eserleri, Bilim eserleri, İnsan veya hayvan üzerinde uygulanacak cerrahi ve tedavi yöntemleri, Kamu ahlakına aykırı konusu olan buluşlar, Estetik nitelik taşımayan ürünler, Ekonomik ve mali konular, Şans oyunları, Ticari ve zihni planlar, Oyun faaliyetlerine ilişkin planlar, Biyolojik esaslar dayalı bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri, Bilginin derlenip düzenlenmesi usulleri, Bilginin sunulması ve iletilmesi ile alakalı teknik yönü bulunmayan usuller.

Marka tescili ile alakalı konularda sitemiz içeriğini Google baz alarak taramasını sağlayabilirsiniz.


Leave a Comment

Bizi Arayın