0212 211 1616                            

 

PATENT NEDİR

Patent, buluş sahibinin buluşu belirli bir süre için kullanması, üretmesi, satması ya da ithal etmesi gibi çeşitli haklarının olduğuna dair resmi bir belgedir. Teknik ya da bilimsel bir buluşu kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren bir belge olduğu da söylenebilir. Ülkemizde patent belgesi vermeye yetkili olan tek kutum Türk Patent ve Marka Kurumu olmaktadır. Patent belgesi başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreyle koruma sağlamaktadır.

Patent belgesi almış olan buluş sahibi buluşunu yaptığı ürünü dilediği gibi satabilir, pazarlayabilir, çoğaltabilir ve bu alanlarda ayrıcalıklıdır. Makinalardan araçlara, kimyasal bazı bileşiklerden çeşitli aygıtlara kadar pek çok buluş patent belgesi ile koruma altına alınabilir. Ancak her buluş Türk Patent ve Marka Kurumu  tarafından patentlenmez. Buluşun belirli kriterlere uygun olması ve bununla beraber bazı hususları taşımıyor olması da gerekmektedir.

 

Patenti Alınabilen Buluşlar Hangi Özelliklere Sahip Olmalı ?

Öncelikle aranan kriter buluşun yeni olmasıdır. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yeni olması öncelikli koşuldur. Örneğin buluşu yapılmış bir aygıt üzerinde küçük bir kaç tasarım değişikliği yapılarak yeniden patent kapsamına almak mümkün olmaz. Çünkü Türk Patent ve Marka Kurumu kriterlerine göre buluşta mevcut olan teknik durumun aşılmış olması da gerekmektedir. Herhangi bir dalda sanayiye uygulanabilir bir nitelik taşıması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından aranan bir diğer özelliktir. Sanayiye uygulanamayan ya da bir başka deyişle üretimi yapılamayan bir buluş patent kapsamına alınamaz.

 

Patenti Alınamayan Buluşlar Nelerdir?

Bir buluşun yukarıdaki özelliklere sahip olması patentinin alınabileceği anlamına gelmemektedir. Genel ahlaka uygun olamayan ya da kamu düzenini bozan bir buluş yukarıda aktarılan kriterlerin tümünü taşıyor olsa dahi patentlenemez. Bitki türlerinin ya da hayvan türlerinin biyolojik bir şekilde çoğaltılmasına yönelik olan buluşlar da patent sistemi kapsamı dışında bırakılmaktadır. Bu yönde buluşlara dair patent başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedilmektedir. Ayrıca matematik teorilerinin ve keşiflerin de patenti alınamamaktadır. Edebiyata ve sanata dair eserler de patentlenemez. Patent sistemi kapsamında bırakılan bir diğer buluş, insan vücudu üzerinde uygulanan çeşitli cerrahi tedavi metotlarıdır.

 

Bizi Arayın