0212 211 1616                            

PATENT TEŞVİKLERİ

Teşvik sistemi ile ulusal ve uluslararası patent/faydalı model başvurularının arttırılması hedeflenir. Türkiye’de patent/faydalı model teşviği için KOSGEB’ten yararlanılmaktadır.

KOSGEB patent/faydalı model teşvik sistemi kapsamında belge alındıktan sonra yani harcamalar yapıldıktan sonra verilmektedir.

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

Desteğin amacı, işletmelerin sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamaktır.

İşletmelerin;

  1. a) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine,
  2. b) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.

 

TÜRKPATENT’ten alınan/alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL, TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınan/alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, TÜRKPATENT ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara destek programı süresi içerisinde başvuru yapmış olması gerekir. Bu başvurudan doğabilecek Rüçhan Hakkı nedeni ile elde ettiği kazanımlar desteğin verilmesine engel teşkil etmez.

İşletme, destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınının ilanından sonra ve/veya tescil aşamasında KBS üzerinden ödeme talebinde bulunabilir.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

Ayrıntılı bilgi için bizi arayıp Uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

 

Bizi Arayın