2019 Tasarım Tescil İtiraz - Acar Patent
Tasarım Tescil İtiraz
Tasarım Tescil İtiraz

 Türkiye’de tasarım tescil başvuruları yapıldıktan sonra koruma altına alınmak istenen tasarımlar bazı incelemelere tabi tutulmaktadır. Bu incelemede en çok dikkat edilen ve üzerinde durulan husus ise tasarımın yeni olup olmadığıdır. Ancak inceleme öncesinde sadece başvuru şekli göz önünde bulundurulur ve şekli bir değerlendirme yapılır. Bu süreçte tasarımın yenilik ilkesine uyup uymadığına bakılmaz.


Şekli bir eksiklik olmaması durumunda tasarım tescil başvurusu yayınlanır ve 6 ay yayın süresi başlar. Bu süre içerisinde gerçek kişiler ve tüzel kişiler tarafından itiraz edilebilmektedir. İtirazın dikkate alınması için halkı gerekçeler eşliğinde sunulması gerekmektedir. Eğer itiraz haklı görülürse bu durumda tasarım tescil başvurusu reddedilir.
 

Tasarım Tescil İtiraz Nedenleri

 

- Tescil edilmek istenen tasarımın ayırt edicilik özelliğinin bulunmuyor olması
- Tasarımın yenilik kriterine aykırı olması
- Daha önce tescil edilmiş bir tasarım ile benzerliklerinin olması

Eğer bu üç durumdan biri mevcut ise Türk Patent Enstitüsü’ne gerekçeler ile birlikte tasarım tescil itiraz başvurusu yapılabilmektedir. Eğer 6 ay içerisinde itiraz başvurusu yapılmaz ise tasarım tescil edilebilir ve sonrasında yapılan itirazlar da dikkate alınmaz. Tasarım tescil itirazında bulabilirsiniz.