0212 211 1616                            

KARARA VE TESCİLE İTİRAZ


Tasarım/ Tasarımlar başvuru yapıldıktan sonra incelemeye tabii tutulurlar. İnceleme işlemi tasarımların daha önce kamuya sunulup sunulmadığı ve yeni olup olmadığı kriterlerine bağlı olarak yapılmaktadır. Şayet başvuruya konu tasarım, çoklu ise tasarımlar için kriterlere göre yapılan araştırma neticesinde uygunluk taşımıyor ise ret, çoklu başvuru ise ret ya da kısmi ret kararı verilebilir. Başvuru sahipleri, verilen kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren Kurumun belirttiği süre içinde gerekçeli ve yazılı olarak verilen ret kararına itiraz edebilir.

Tasarım dosyaları inceleme işleminden sonra Tasarımlar Bülteninde 3 aylık ilana çıkarlar. Üçüncü kişiler ise tasarım tescilinin ilan tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek tasarımın Kanunda belirtilen yenilik, ayırt edicilik kriterlerini taşımadığı, tasarımın daha önceki tarihte kamuya sunulduğu, başvurunun kötü niyetli olduğu ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği gerekçelerini ileri sürerek tescil belgesinin verilmesine yazılı olarak itiraz edebilir.

Bizi Arayın