0212 211 1616                            

 TASARIM TESCİL NEDİR

Daha önce kamuya sunulmamış, yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olma şartlarını taşıyan tasarımların kullanım hakkının tasarım sahibine ait olmasını sağlayan tescil işlemidir.

6769 sayılı Kanuna göre bir tasarımın tescil edilebilmesi için yenilik ve ayırt edicilik niteliklerini taşıması gerekmektedir. Bir tasarım başka bir tasarım ile karşılaştırıldığında, tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir.

Tescilli ve Tescilsiz Tasarım Koruması

Tasarımlar tescilli ve tescilsiz olmak üzere iki şekilde korunabilir.

Tasarımlar; Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması halinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde ise tasarımcının tercine bağlı olarak tescilsiz tasarım olarak korunabilir. Tescilli tasarımların koruma süresi 5 yıl olup talep halinde her beşer yıllık dönemde yenilenerek 25 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Tescilsiz tasarımların koruma süresi ise tasarımın Türkiye’de kamuya sunulduğu tarihten itibaren 3 yıldır. Tescilsiz tasarım, özellikle tekstil ve moda gibi tasarım ömrü kısa tasarım yoğun sektörlerin tercih ettiği, herhangi bir başvuru ve masraf yapılmaksızın, doğrudan korumanın elde edildiği sistemdir.

Koruma dışı haller nelerdir?

Tasarım tescilinde koruma dışı haller bulunmaktadır. Bunlar:

  • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarımlar,
  • Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri,
  • Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu ürünlerin görünüm özellikleri,
  • Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dinî, tarihî ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar’ dır.

 

Tasarım Tescil Başvurusu Hangi Kuruma Yapılır? Başvuru Hangi Ülkeleri Kapsar?

Ülkemizde tasarım tescil işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülür. Dolayısıyla başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda tescil alan tasarımlar yalnızca ulusal olarak korunmaktadır. Uluslararası bir koruma isteniyor ise başvuru için rüçhan hakkı (öncelik hakkı) kullanılarak ya da münferit olarak hangi ülkede koruma isteniyorsa, o ülkenin prosedürüne uygun bir şekilde tescil yetkisi bulunan Kuruma başvurunun yapılması gereklidir.

 

 

Bizi Arayın