0212 211 1616                            
Tasarım Tescilinin Önemi Ve Gerekliliği

Tasarım Tescili Ve Tasarım Tescilinde Korunma

25 Temmuz 2021 Paylaşan: Kategori: Bilgi Merkezi Yorum yok.

Tasarım tescili içinde serbest olan rekabetçi bir sektör üzerisinde, işlevde bulunan şirketler için müşteri tercihlerini yapılan ürünleri üzerisinde durmasına olanak sağlayan en önemli işlevlerden biri tasarım olarak değerlendirilir.

Bu özellik müşterilere aynı faydayı sağlamak amacıyla nitelikli ve teknik olarak nitelenen ürünlerde, tasarım genel itibari ile en belirleyici ve ayırt edici özellik olarak kabul görmektedir. Tasarım tescilinde büyük bir önem taşımış olan küçük ve orta ölçekli sanayiciler, tasarım yolu ile ürünler genelinde diğerlerinden farklı olarak insanların ilgisini çekmeyi amaçlamaktadır.

Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım ürünü bir bütün olarak veya parçalarının üzerisinde bulunun; çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme gibi unsurların bütününe verilen addır. Günlük hayatımızda kullanmış olduğumuz pek çok ürün ve bu ürünlerin bir bölümü çanta, elbise desenleri, koltuklar, ev eşyaları gibi tasarım örnekleri olarak listelenerek tasarıma örnek oluşturur.

Tasarımlarda Koruma Nasıl Sağlanır?

Tasarım başlangıç tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde satılmayan ürünler, diğer bir deyişle yeni tasarımlar geçici olabilir.

Tasarım Tescilinde Korunma

Tasarım tescilinde korunma ile ürün üçüncü taraflar tarafınca, sahibinin izni olmadan kullanılamaz. Fakat hak sahibinin tasarımı devredilebilir, lisansla beraber dağıtılabilir, miras konusu haline getirebilir.

Tasarımda Yenilik

Bir tasarım başlangıç tarihinden ya da başlangıç tarihinden sonra kamuya açıklanmamış olma durumunda yeni olarak kabul edilebilir. Bu dünya genelinde yeni bir yenilik olarak kabul görmektedir.

Tasarımdan ediciliğe ayrım edicilik ise; bir tasarımın görsel öğeleri belirli bir biçimde diğer bir tasarımdan farklı olması olarak kabul görür.

Rüçhan Hakkı

Rüçhan kelimesinin altında yatan anlamı öncelik hakkı manasına gelir. Tasarımınız yurtdışında başvuru tarihi içerisinde gerçekleşen süreler itibari ile 6 ay içerisinde Türkiye’de başlayan bir başvuru hakkıdır.

Hangi Tasarımlar Kaydedilemez

Yeni olmayan ve ayırt edici olmayan tasarımlar, tasarımcıya teknik bir işlev içeren tasarımlarda diğer bir seçenek bırakmayan tasarımlar, kamu ve genel ahlaksa karşı gelen tasarım şekilleri.

Tasarım Kayıt Sistemi Nasıl Kullanılır?

Tasarım için yapılan başvuru başlangıç tarihi itibariyle 5 sene boyunca korunur ve istenirse bu koruma 5 seneden 25 yıla kadar uzatılabilir. Bunun ile birlikte bundan sonra gelişen süreçlerde tasarım halka mal olur.

Tasarım Tescili Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Tasarımın görsel açıklaması gerekir. Başvuru sahibi gerçek kişi ise vergi levhası ve ticari faaliyet belgesi gerekli olacaktır. Başvuru sahibinin kimlik bilgileri gereklidir. Tasarımı yapan kişi ya da kişiler hakkında bilgiler içermelidir. Olması durumunda vekaletname verilmeli.

Tasarım Tescili Başvurusu Kim Tarafından Yapılır?

Tasarım tescil başvurularında veya atama yaptığı kamusal marka aracılığı ile Türk Marka Patent Kurumu’na yapılır.

Tasarım Tescili  Tüm Ülkeler Çapında Korunuyor Mu?

Bu sorunun cevabı ne yazık ki hayırdır. Başvurular ulusal niteliktedir. Başka ülkelere kayıt hakkı talep edilirse, talep edilen ülkenin gerekli makamlarına başvurmak gerekir.

Tasarım Tescili İle Verilen Haklar

Devir etme gibi bir hakkınız olur. Lisans yolu ile dağıtımı sağlanır. Verasete konu edilebilir.


Leave a Comment

Bizi Arayın