0212 211 1616                            

 

 Marka Tescil Nedir?

İşletmelerin ürün veya hizmetlerini, bir başka işletmenin ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan sözcüklerden, kişi adlarından, ünvanlardan, şekillerden, harflerden, sayılardan oluşan her türlü işaret ve sembollere Marka denir. Marka tescil bir işletmenin diğer işletmeden ayıran tüm işaretlere marka tescil denir.

İşletmeler uzun yıllar emek harcayarak büyüttükleri ürün ve hizmetlerinin adlarını, simgelerini, logolarını, ünvanlarını; Markalar ticaret unvanlarında yer alıp, ticaret siciline kayıt ettirilmiş olsa dahi 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtildiği gibi Türk Patent ve Marka Kurumu tescil etmemişlerse yasal olarak o markanın sahibi değillerdir.

Marka tescil işleminden önce şirketiniz adına tescil edeceğiniz markanız için marka araştırma ve marka sorgulama yapmalısınız. Bu işlemleri resmi bir marka vekili aracılığı ile yapmanızı önermekteyiz. Marka başvuru aşaması ve sonrasında itirazlarla karşılaşmamak için markanızın daha önceden tescil edilip edilmediğini veya daha önceden tescil edilen bir marka ile ciddi oranda bir benzerlik gösterip göstermediği hususunda yeterli araştırma yapmalısınız.

Marka araştırmanızı internet üzerinden yapabilirsiniz. Genel olarak arama motorları vasıtasıyla marka olarak tescil ettirmek istediğiniz isim veya kelimenin internette ne şekilde yer aldığı, sizden önce başka kişiler tarafından marka olarak veya başka bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı hususunda gerekli incelemeleri yapabilirsiniz.

Daha önce markanızın isim ve sembol olarak tescil edilmediğini tespit ettiğiniz andan itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil işlemleriniz başlatabilirsiniz. Marka tescil işlemini gerçekleştirdikten sonra şirketinize özel olarak .com.tr uzantılı olarak markanıza ait internet alan adını da kayıt etmeniz (satın almanız) mümkündür.

Tescilli markalar şirketlerin ticari emtiası/malı şeklinde işlem görmektedir. Alınır, satılır, devredilir…Marka sahibi olunca neler yapılabilir?
– Franchise verilebilir.
– Lisans yöntemi ile markanız kiralanabilir.
– KOSGEB girişimci ve kurumsallaşma teşviklerinden yaranılabilir.
– Teminat göstererek banka işlemlerinde kullanılabilir.
– Com.tr Alan adına sahip olunabilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başvuru ve Başvuru sonrası işlemler ile online olarak marka tescili yapabilirsiniz. Markanın başkası adına tescilli olmadığı öğrenildikten sonra tescil başvurusu için müracaat edilmelidir.  Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı hakkında araştırma yapılmadan başvuru yapılması halinde marka başkası adına tescilli ise yapılan yatırım boşa gidecektir.  Marka tescil için tekrar başvuru yapmak gerekir. Bu da yeni bir masrafdır.

 

Bizi Arayın