0212 211 1616                            
Tasarım Tescilinin Önemi Ve Gerekliliği

Tasarım Tescili Karşı Geri Görüş Bildirimi

25 Ağustos 2021 Paylaşan: Kategori: Bilgi Merkezi Yorum yok.

Tasarım tescili ilk başlandığında, aday tasarım ile ilgili gelmiş olan itirazlar karşısında verilen bir görüş anlamına gelmektedir. Bu görüşe göre, tasarım kaydını gerçekleştiren tarafın geri bu itirazlara görüş beyanı vermek ve tasarım kaydını savunma yapması öneri edilir.

Gelen bu itirazlar söz konusu olduğunda ise karşı görüş yapılmaz ise itiraza geçerli bulunabilir ve bu neticeyle tasarım tescilini yapan kişi ret alır. Kişiler bu itirazlardan korunabilmek için karşıt görüşler dikkatli bir şekilde oluşturulmalı ve sunulmalıdır. Tasarım tescili sahibi herhangi bir şekilde yeni oluşan inceleme ve değerlendirme kurumunun kararına karşılık onay vermez ise, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kararı için dava açma hakkına sahiptir.

Tasarım Tesciline Karşı Bir Görüş Bildirmek İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Bu işlemi yapma sırasında öncelikle yapılması doğru olan şey, tasarım tescilinden sonra bilinmesi gerekli olan karşıt görüşü ifade etme çalışmaları 1 ay içinde gerçekleştirilmelidir. İtirazdan sonraki süreçte karşıt bir görüş fikri bildirmeniz şiddetle öneri edilmesine rağmen, karşıt bir görüş bildirmenin zorluğu bulunmaz.

Eğer tasarım tescilinin sahibi bu iddialara karşı savunma yapmazsa, yeni inceleme ve değerlendirme kurulu müracaat sahibine karşı bir karar alacaktır. Bunun ile birlikte tasarım kaydının sahibi en başından beri reddetme olasılığı ile karşı karşıya kalacaktır.

Tasarım Tescili İtirazı Nedir?

Tasarım tescili itirazı; tasarım kaydının başlamasından sonra gelişen 2 aylık bir süreç içerisinde, tasarımın yeni bir çalışma olmadığını ve yapılan çalışmanın çalıntı olmasına dair oluşturulan itirazlardır. Bu itirazlar neticesinde çalışmaların başvuru yapan tarafa ait olup olmadığı saplanır.

Başka bir sebep olarak ise tasarımın onu iten kişiye ait olması olabilir. Tasarım tescilinin 2 ay içinde yapılması gereklidir. Bu süreden sonra herhangi bir itiraz ne yazık ki artık kabul edilemez. Tasarım tescili olan marka sahiplerinin, bu tür itirazlara hazır olmak için kendi alanlarında bulunan uzmanlardan yardım almaları doğru olacaktır.

Yeniden Değerlendirme

Yeniden Değerlendirme ne İnceleme Kurulu, Türk Patent ve Marka Kurumu alanı içerisinde işlevde bulunan bir kuruluştur. Yönetim Kurulu Çalışmaları, 3. Kişilerin kayıt müracaatları için yapmış oldukları talepler adına düzenlenen belgeler incelenir ve değerlendirilir. En son aşamada nihai sonuca ulaşılır.

Bu nihai sonuçla, tasarım kaydı kabulüne ya da rettine karar verilir. Tasarım tescili ile alakalı kurulun hazırlamış olan nihai kararın ardından, bu karardan memnun olmayan taraf sonrasında 2 aylık bir zaman içinde karşı bir dava açma hakkını bulundurur.

Bu karara ilişkin karşı bir dava ilişkin bir dava için Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi içerisinde açılabilir. Yeni inceleme ve Değerlendirme Kurulu genel olarak taraflara bir çözüm önerisi sunar.

Tasarım Tescili Karşı Görüş Bildirgesi

Bu bildirgenin amacı ise şöyledir; tasarım tescil başvurusu yapan kişiye koruma imkânı tanınır. Bu sayede, tasarım sahibinin, tasarım tescilinin başlangıcından itibaren gelen tüm itirazlara cevap verme hakkına sahip oluyor.


Leave a Comment

Bizi Arayın