0212 211 1616                            

                                          PATENT ARAŞTIRMA

Patent/Faydalı Model başvurusunda bulunmadan önce ön araştırma yapılması ya da yaptırılması, buluş konusunun daha önce dünyanın herhangi bir yerinde patent koruması alıp almadığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Resmi olarak patent başvurusunda bulunmadan önce başvuru sahiplerinin buluş konusu hakkında bir ön araştırma yapması tavsiye edilir. Aynı zamanda patent araştırması yeni buluşlar öncesi sektöründeki son durumu, gelişmelerin takip edilmesi ve Ar-Ge yapılacak yatırımlara son derece önemli veriler sunacaktır. Patent ön araştırmasında var olan bir buluşun tespit edilmesi halinde,  aynı buluş için yapılacak bir başvurudan kaynaklanacak vakit kaybının ve maliyetlerin önüne geçilmiş olur. Bu araştırma ile faaliyet gösterilen sektör hakkında firmaların pek çok bilgiye ulaşması mümkün olabilmektedir. Örneğin geliştirilen son teknikler ve rakiplerin son patent başvuruları gibi konularda da firmaların bilgi edinmesi ancak patent araştırma çalışması ile gerçekleşebilmektedir.

Acar Patent olarak verdiğimiz hizmetler arasında patent araştırma da mevcuttur. Patent araştırma ile buluş konusunun yeni olup olmadığı görülebilmekte, tescilli buluşlar ile buluş konusu arasında benzerlik varsa bilgi edinilebilmektedir.

Patent araştırma çalışmasının yapılmasının bir diğer faydası ise ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir yerinde daha önce Patent başvurusu olup olmadığı,  olmadığı da incelenebilmektedir. Yapılan patent araştırma çalışması sonrasında buluş sahibi kişi ya da firma bir dizi rapor elde edecektir. Bu raporlar kapsamında buluşuna dair bazı değişiklikler yapma şansını da elde edecektir. Yapılacak düzenlemeler ile patent başvurusunun reddedilme riski minimuma indirgenebilir

 

Hizmetimizin Sağlayacağı Faydalar

– Patenti alınmış teknikler ve teknik alanların belirlenmesi
– Rakiplerin kullandığı teknolojilerin görülmesi ve bu teknolojilerin izlenmesi
– Herhangi bir ülkede buluşa dair korumanın bulunup bulunmadığının belirlenmesi
– Mevcut buluşlar listesinin edinilmesi

 

Patent Araştırma Çalışması Nasıl Yapılır?

Araştırma çalışması bazı veri tabanları üzerinden yapılmaktadır. Bu veri tabanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

– Türkpatent- Online Patent Araştırma
– ESPACENET
– ESPACENET
– Patent Scope
– Google Patents

Tüm bu platformlarda araştırma çalışması neticesinde hem patenti alınmak istenen buluşa hem de sektördeki yeni teknolojilere dair pek çok veri elde edilmektedir. Bu veriler başvuru öncesi buluş üzerinde son bir değerlendirme yapılmasına da olanak tanımaktadır.

 PATENT ARAŞTIRMA

Patent/Faydalı Model başvurusunda bulunmadan önce ön araştırma yapılması ya da yaptırılması, buluş konusunun daha önce dünyanın herhangi bir yerinde patent koruması alıp almadığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Resmi olarak patent başvurusunda bulunmadan önce başvuru sahiplerinin buluş konusu hakkında bir ön araştırma yapması tavsiye edilir. Aynı zamanda patent araştırması yeni buluşlar öncesi sektöründeki son durumu, gelişmelerin takip edilmesi ve Ar-Ge yapılacak yatırımlara son derece önemli veriler sunacaktır. Patent ön araştırmasında var olan bir buluşun tespit edilmesi halinde,  aynı buluş için yapılacak bir başvurudan kaynaklanacak vakit kaybının ve maliyetlerin önüne geçilmiş olur. Bu araştırma ile faaliyet gösterilen sektör hakkında firmaların pek çok bilgiye ulaşması mümkün olabilmektedir. Örneğin geliştirilen son teknikler ve rakiplerin son patent başvuruları gibi konularda da firmaların bilgi edinmesi ancak patent araştırma çalışması ile gerçekleşebilmektedir.

Acar Patent olarak verdiğimiz hizmetler arasında patent araştırma da mevcuttur. Patent araştırma ile buluş konusunun yeni olup olmadığı görülebilmekte, tescilli buluşlar ile buluş konusu arasında benzerlik varsa bilgi edinilebilmektedir.

Patent araştırma çalışmasının yapılmasının bir diğer faydası ise ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir yerinde daha önce Patent başvurusu olup olmadığı,  olmadığı da incelenebilmektedir. Yapılan patent araştırma çalışması sonrasında buluş sahibi kişi ya da firma bir dizi rapor elde edecektir. Bu raporlar kapsamında buluşuna dair bazı değişiklikler yapma şansını da elde edecektir. Yapılacak düzenlemeler ile patent başvurusunun reddedilme riski minimuma indirgenebilir

 

Hizmetimizin Sağlayacağı Faydalar

– Patenti alınmış teknikler ve teknik alanların belirlenmesi
– Rakiplerin kullandığı teknolojilerin görülmesi ve bu teknolojilerin izlenmesi
– Herhangi bir ülkede buluşa dair korumanın bulunup bulunmadığının belirlenmesi
– Mevcut buluşlar listesinin edinilmesi

 

Patent Araştırma Çalışması Nasıl Yapılır?

Araştırma çalışması bazı veri tabanları üzerinden yapılmaktadır. Bu veri tabanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

– Türkpatent- Online Patent Araştırma
– ESPACENET
– ESPACENET
– Patent Scope
– Google Patents

Tüm bu platformlarda araştırma çalışması neticesinde hem patenti alınmak istenen buluşa hem de sektördeki yeni teknolojilere dair pek çok veri elde edilmektedir. Bu veriler başvuru öncesi buluş üzerinde son bir değerlendirme yapılmasına da olanak tanımaktadır.

Bizi Arayın