Patent Araştırma
Patent Araştırma

 Buluş sahibi olmak gerek firmalar gerekse şahıslar için yoğun bir araştırma sürecini zorunlu kılmaktadır. Ancak bazen mevcut bir buluş üzerine ar-ge çalışması yapılabilmekte, zamanın yanlış çalışmalarda kullanılması da söz konusu olabilmektedir. Bu riski ortadan kaldırmak ise ancak patent araştırma çalışması ile mümkün olabilmektedir.


Acar Patent olarak verdiğimiz hizmetler arasında patent araştırma da mevcuttur. Bu hizmetimiz kapsamında buluş önces sektörün son durumu hakkında bilgi sahibi olabilir, Ar-Ge çalışması öncesinde doğru alanlara yatırım yapılması sağlanabilir, patent çalışmalarına dair önemli veriler elde edebilirsiniz.

Patent araştırma çalışmasının yapılmasının bir diğer faydası ise patent başvurusu öncesinde ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir yerinde daha önce patenti alınmış bir teknik olup olmadığı da incelenebilmektedir. Bu sayede başvuru öncesinde buluş sahibinin revizyon yapması da mümkün hale gelmektedir.

 

Hizmetimizin Sağlayacağı Faydalar

 

- Patenti alınmış teknikler ve teknik alanlar
- Rakiplerin kullandığı teknoloji ve teknolojinin izlenmesi
- Herhangi bir ülkede ürüne dair korumanın bulunup bulunmadığı
- Mevcut buluşlar listesinin edinilmesi

 

 

Neden Patent Araştırması Yapılmalı?

 

Öncelikle patenti alınmak istenen buluş hakkında daha önce ülkemizde ya da farklı bir ülkede patentin alınıp alınmadığının bilinmesi ancak kapsamlı bir araştırma ile mümkün olmaktadır. Bu sayede önceden patenti ya da faydalı model belgesi alınmış bir buluş için başvuru yapılması ile hem zaman hem de maddi kayıp yaşanması önlenmiş olacaktır.

Bu araştırma ile faaliyet gösterilen sektör hakkında firmaların pek çok bilgiye ulaşması mümkün olabilmektedir. Örneğin geliştirilen son teknikler ve rakiplerin son patent başvuruları gibi konularda da firmaların bilgi edinmesi ancak patent araştırma çalışması ile gerçekleşebilmektedir.

Yapılan patent araştırma çalışması sonrasında buluş sahibi kişi ya da firma bir dizi rapor elde edecektir. Bu raporlar kapsamında buluşuna dair bazı değişiklikler yapma şansını da elde edecektir. Yapılacak düzenlemeler ile patent başvurusunun reddedilme riski minimuma indirgenebilir. Zaman kaybı ve maddi kayıp yaşanmasının da önüne geçilmiş olunacaktır.

Patent Araştırma Çalışması Nasıl Yapılır?

 

Araştırma çalışması bazı veri tabanları üzerinden yapılmaktadır. Bu veri tabanlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
- TPE Online Patent Araştırma
- TR – ESPACENET
- EP – ESPACENET
- WIPO Patent Scope
- Google Patents
- USPTO
- ESPACENET

Tüm bu platformlarda araştırma çalışması neticesinde hem patenti alınmak istenen buluşa hem de sektördeki yeni teknolojilere dair pek çok veri elde edilmektedir. Bu veriler başvuru öncesi buluş üzerinde son bir değerlendirme yapılmasına da olanak tanımaktadır.