Patent İtiraz Karşı Görüş
Patent İtiraz Karşı Görüş

 Patent başvuruları Türk Patent Enstitüsü’nün resmi bülteninde yayınlandıktan sonra üçüncü kişilere 6 aylık itiraz hakkı tanınmaktadır. Faydalı model yayınlarında itiraz süresi 3 ay olmaktadır.

Söz konusu buluşun patentlenebilir kriterlerine aykırı olduğu, bilinen durumu aşmadığı, üretilebilir olmadığı ya da buluşun yeni olmadığı gibi hususlarda itirazlar yapılabilir. Başvuru sahibi itiraz gelmesi durumunda karşı görüş bildiriminde bulunur. Bu durum patent itiraz karşı görüş olarak adlandırılır.

Başvuru sahibi karşı görüş bildirimine ek olarak itiraz konusunu çürütecek nitelikle kanıtlar da bildirebilir. Bu durumda TPE kanıtları da dikkate alarak başvuru kararını belirleyecektir.

Patent Karşı Görüş Bildirme hizmetlerimizden yararlanabilmek için bize ulaşınız.