Patent Başvurusu
Patent Başvurusu

 Bir buluşa dair patent belgesi alınabilmesi için patent başvurusu yapılması gereklidir. Patent başvurusu Türkiye’de patent belgesi vermeye yetkisi bulunan tek kurum olan Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılmaktadır. 


Başvuru öncesinde bir dizi araştırma yapılması, buluş sahibi açısından son derece önem arz eder. Çünkü araştırma sonunda buluşa dair bazı değişiklikler yapabilme fırsatını elde eder. Bu sayede başvurunun TPE tarafından reddedilme olasılığı düşer. Patent başvurusu öncesinde yapılması önerilen patent sorgulama çalışması Acar Patent olarak sunduğumuz hizmetler arasında yer almaktadır. Sorgulama neticesinde benzer buluşlar, benzer yöntemler ve buluşun patent almaya uygun olup olmadığı gibi bilgiler edinebilirsiniz..

Ayrıca patent tescil başvurusu için istenen belgeler arasında yer alan tarifname, talepler ve teknik çizimler TPE tarafından detaylarıyla incelenir. Buluşu tam olarak yansıtan bir niteliğe sahip belge hazırlama çalışmaları konusunda da firmamızın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

 

Patenti Alınabilen Buluşlar Hangi Özelliklere Sahip Olmalı ?

 

Öncelikle aranan kriter buluşun yeni olmasıdır. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yeni olması öncelikli koşuldur. Örneğin buluşu yapılmış bir aygıt üzerinde küçük bir kaç tasarım değişikliği yapılarak yeniden patent kapsamına almak mümkün olmaz. Çünkü Türk Patent Enstitüsü kriterlerine göre buluşta mevcut olan teknik durumun aşılmış olması da gerekmektedir. Herhangi bir dalda sanayiye uygulanabilir bir nitelik taşıması TPE tarafından aranan bir diğer özelliktir. Sanayiye uygulanamayan ya da bir başka deyişle üretimi yapılamayan bir buluş patent kapsamına alınamaz.

 

 

Patent Başvuruları Nereye Yapılır?

 

Başvurular buluşun korunma taleplerine göre üç farklı yere yapılabilmektedir.

- Türk Patent Enstitüsü – TPE (Ulusal koruma)
- Avrupa Patent Ofisi – EPO
- Patent İşbirliği Anlaşması – PCT

Patent Başvurusunda TPE Tarafından İstenen Belgeler

 

Patent başvurusu ile birlikte bir adet dilekçe, bir adet buluşu anlatan tarifname, bir adet hangi teknik özelliklerin korunmak istendiğine dair istem belgesi, buluşu tarif eden bir teknik çizim belgesi TPE’ye sunulmalıdır. TPE patent verilebilirlik kriterlerini dikkate alan söz konusu buluşun patent alıp almayacağına dair bir inceleme yapar.

Patent başvurusunun yapılmış olması buluş sahibinin yerine getirmesi gereken prosedürlerin sona erdiği anlamına gelmez. Başvurunun yapıldığı tarihten sonra 15 ay içerisinde buluş sahibi tarafından patent araştırma talebinde bulunulması gerekir. Bu talep sonrasında TPE araştırma yaarak bir rapor hazırlar. Patent Araştırma Raporu olarak adlandırılan bu belge resmi niteliktedir. Rapor sonrasında buluş sahibine incelemeli ya da incelemesiz patent belgesinden hangisnin istendiği sorulur. Gelen yanıt doğrultusunda patent belgesi buluş sahibine verilir.