Patent Devri
Patent Devri

 Bir patent buluş sahibi tarafından tüm haklarıyla beraber üçüncü kişilere devredilebilir. Bu işlem patent devri olarak adlandırılmaktadır. Patent henüz alınmadan, başvuru yapıldıktan sonra da devredilebilmektedir. Yapılan bu devretme işlemi patent sicilinde kayıt altına alındıktan sonra üçüncü şahıslar karşısında geçerli olabilmektedir. 


Patent Devri Nasıl Yapılır?
Patent devri için patent sahibi ile devralacak kişi ya da kurum arasında bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Ardından patent siciline kayıt yapılır ve patent devri gerçekleşmiş olur.

 

Patent Devri İçin İstenen Evraklar

 

- Devir sözleşmesi
- Vekaletname
- Devir harç dekontu
- Devralan kişiye dair resmi evraklar