Patent Teşvikleri
Patent Teşvikleri

 Ülkemizde patent başvurularının arttırılması ve buluşların patent ile koruma altına alınması amacıyla patent teşvik sistemi kurulmuştur. Sistem kapsamında hem ulusal hem de uluslararası patent başvurularının arttırılması hedeflenir. Türkiye’de patent teşvik sistemi iki kurum tarafından hayata geçirilmiştir. Bunlar; TUBİTAK ve KOSGEB kurumlarıdır. Patent teşvik ödemelerini de bu iki kurum yapmaktadır.


TUBİTAK Patent Teşvik Sistemi
Bu sistemde patent başvuru esnasında verilmektedir. TUBİTAK patent teşvik sisteminden TC vatandaşı olanlar, Türkiye sınırları içerisinde ve Türkiye tabiyetinde olan firmalar, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşları faydalanabilmektedir.

KOSGEB Patent Teşvik Sistemi
KOSGEB patent teşvik sistemi kapsamında patent belgesi alındıktan çok daha sonra yani harcamalar yapıldıktan sonra verilmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu ya da WIPO üyesi ülkelerin resmi patent ofislerine yapılan başvurularda geçerlidir. 
 

Patent Teşvik Ödemeleri

 

Teşvikler genel olarak 3 kısımda ödenmektedir.
1- Ulusal patent başvuruları (geri ödemesiz)
2- Uluslararası ya da bölgesel patent başvuru aşaması (geri ödemesiz)
3- Uluslararası ya da bölgesel patent başvurularında araştırma raporu yazıldıktan sonraki süreç (geri ödemeli)