Patent İtiraz
Patent İtiraz

 Bir buluşun patentini almak için Türk Patent Enstitüsü (TPE) kurumuna başvuru yapılması gereklidir. Başvurular TPE’nin her ay yayınlanan resmi patent bülteninde yer alır ve bu sayede kamuoyuna duyurulmuş olur. Yayınlanan buluşlara itiraz etme hakkı bulunur. Bu itiraz yöntemi patent itiraz olarak adlandırılır. 


Patent itiraz hakkı başvurunun bültende yayınlanmasından sonra 6 aydır. 6 ay sonra yapılan itirazlar TPE tarafından dikkate alınmamaktadır. Ancak itirazın dikkate alınması için belirli kriterlere uygun olması da gerekmektedir. Örneğin buluşa dair başvuru yapılmadan önce aslında bilinen bir teknik olduğu ya da buluşun üzerinde başka birinin hak taleplerinin olduğu gibi durumların geçerli oması gereklidir.

İtirazın yapılmasından sonra başvuru sahibine 3 ay süre verilir. Bu süre içerisinde başvuru sahibi karşı görüşleri ile delillerini sunabilir ya da buluşuna dair talepleri ile tarifnamesinde revizyona gidebilir. Ayrıca buluş sahibi eğer isterse Sınai Mülkiyet Mahkemesi’ne başvuru yapabilir.

 

Patent İtiraz İşlemlerinde Neler İstenir?

 

- İtirazı destekleyecek nitelikte teknik alanda geçerli olabilecek kanıtlar
- Buluşun tekniğinin “bilinen durumu aşmadığı” ya da “üretilebilirlik kriterlerine aykırı olduğu” hususuna dair bilgi
- Başvuruda sunulan tarifnamenin patent yönetmeliğine uygun olmadığı.